Magické zámky

    Při rozhovoru s několika lidmi z "oboru", jsem zjistil, jak malé je povědomí o magických zámcích. V této době, kdy vibrace lidí rostou velmi rychle, můžete mít pocit, že z nějakého neznámého důvodu přešlapujete na místě. Ať děláte co děláte, váš stav a vibrace stagnují. Příčinou mohou být právě magické zámky. V minulých životech jsme (někteří z nás) ovládali magii a měli moc a neskutečnou sílu. V duchovní oblasti jsme byli znalí a o tuto moc jsme nechtěli přijít. Věděli jsme, že jednou přijde čas kdy se lidstvo povznese a přejde z 3D výše. To jsme nechtěli dopustit pro sebe samé. A tak jsme sami na sebe připravili takový malý podraz. Nastavili jsme si magické zámky. Dalo by se říci, že je to jakási pojistka proti zvyšování našich osobních vibrací. Jelikož jsme se snažili vyzrát sami na sebe, je velmi pravděpodobné, že jste nezůstali pouze u jednoho mag. zámku! Takže takovéto situace, kdy zámky budete rušit, se nám mohou opakovat. Naposledy jsem si magické zámky rušil před několika týdny a během krátké doby se projevily nastřádané posuny a osobní vibrace vyletěly do hodnot o kterých se mi dříve jen zdálo. Ovšem celkově to bylo už asi počtvrté co jsem je rušil. Zdá se, že jsem si dal kdysi záležet na tom abych tu zůstal :-). No a teď k praktické části. Jak se jich zbavit? 
 
    Opět platí... být sám, zapálit si svíčku není od věci, nekřížit ruce ani nohy, ruce dlaněmi nahoru.
 
    Několikrát zopakovat: 
Bože, žádám tě o zrušení magických zámků, týkajících se mé osoby a duše. Rozlom je a zruš. 
 
    Na závěr poděkujeme :-).