Pár rad pro léčitele

    Tyto rady jsem sepsal pro ty, jimž se dostalo požehnání a daru léčitelských schopností. Sám se jimi řídím, reps. sepsal jsem je i pro sebe, tak prosím omluvte ten důraznější tón. Je to důsledek několika kopanců, které se mi už povedly, a tak v zájmu mém vlastním jsem na sebe v tomhle pes :-) Děkuji za pochopení. 

    Samozřejmě nikomu nechci nic nařizovat. Přesto mi věřte, že právě díky důslednosti dodržování těchto doporučení mohu pomáhat dál.
    Díky dodržování a neopomíjení těchto rad, se mi daří stále lépe pomáhat těm, jenž pomoc potřebují a žádají. Snad vám budou nápomocné tak jako mně. Pokud víte o nějaké další, jenž by měla v seznamu být... neváhejte, pište :-)

    Přeji vám sluníčko v duši,

Pavel V.

 

 1. Nezapomínej pracovat na sobě.

 2. Nejdřív se nauč chránit sebe.

 3. Pomáhej jen tomu, kdo o pomoc požádá (vyjímkou jsou nezletilé děti, za které žádají rodiče).

 4. Žádat může člověk jen pro sebe, nebo pro své nezletilé děti a zvířata.

 5. Vše je zkušenost.

 6. O pomoc tě požádají jen ti, kterým můžeš pomoci, i když třeba jen částečně. Ale i to je důležité.

 7. Neodmítej to, čemu nerozumíš... uč se.

 8. Neodsuzuj jiné metody... neznáš vše.

 9. Chce-li nemocný k jinému léčiteli, doporuč mu nejlepšího jakého znáš.

 10. Neodmítej klasickou medicínu. Ani ty nejsi všemocný... spolupracuj.

 11. Nepodceňuj žádnou nemoc či neduh. Někdy ti dá zdánlivá maličkost víc práce než nejobávanější nemoci.

 12. Na každou nemoc má matka příroda bylinku.

 13. Neodstraníš-li příčinu, následky se vrátí.

 14. Můžeš-li použij útok na všech frontách... řeš příčiny v hlavě a myšlení, řeš následky vhodnou léčbou, zkontroluj místa, kde dotyčný tráví čas na GPZ a PSZ. Zkontroluj neg. en. Zkontroluj minulé životy. Proveď energetickou očistu a doplň energii.

 15. Nikdy nedávej svou energii ani nestahuj na sebe. Vždy buď prostředníkem a žádej ochranu pro sebe a energii pro nemocného.

 16. VŽDY nejdřív než začneš dělat cokoliv jiného, zkontroluj dotyčného na neg. en.! Tím se budeš chránit, a to je nejdůležitější. Taky si nenecháš udělat nábytek od truhláře, kterému vše doma padá na hlavu :-)

 17. Odpuštění je cestou, jak vyléčit většinu příčin nemocí. Nikdy na něj nezapomínej.

 18. Pokud máte potřebu u někoho nahlížet do min. životů... tak to taky zavřete. Občas si vzpomenu na človíčka, co měl tohle otevřené      po zásahu "odborníka" 10 dlouhých let. A dobře mu nebylo. Vyvarujte se toho.

 

A jeden odkaz:  www.atlantskaskola.cz/clanky/zakladni-principy-pro-ucitele-l-citele-a-poradce.htm