Nová doba ?

Co je to vlastně za dobu?
 Při tom všem, co se děje, bych si dovolil pár osobních postřehů. Předem vás ale žádám, aby jste je respektovaly jako čistě můj subjektivní názor a tím zároveň žádám, aby chytráčci co vše ví, si nechali své přechytračelé  komentáře a maily pro sebe a mne tím neobtěžovali. Je na každém, jakou měrou se s názory ztotožní či nikoliv.
 
Když se ohlédneme zpátky, spousta lidí očekávala výrazné změny kolem roku 2012. Zdánlivě se nestalo nic. Ve skutečnosti se děje už několik let mnoho. Proroctví byla brána až příliš doslovně a změny očekávány jako náhlé. Tak to ale není. Je třeba si uvědomit, že pokud chcete sepsat proroctví, vystihnete nejvýraznější události a ty mohou probíhat několik let. Tak jako se to děje. Očekávaly se katastrofy a velké úhyny obyvatelstva. Ono se to opravdu děje, ale jinak než jsme čekali. Odchází lidé, kteří se nedokáží srovnat s nárůstem vibrací a změnami. Ovšem odchází na nemoci, které jim přesně ukazují co nezvládli a tyto záležitosti si k řešení ponesou do dalších životů. Nehody, ke kterým dochází, také jasně ukazují, co se kde či komu vlastně děje. Čistí se karmy a starší záležitosti jak etnikům, tak každému osobně. Kdo tohle tempo nezvládá, musí buď zapracovat, jinak zůstává na místě. Zde platí, že kdo chvíli stojí, stojí opodál. I proto dost duchovních vůdců a léčitelů ustupuje od práce s lidmi a přechází na úroveň jakési obecní pomoci. Tedy předávání vědomostí širší veřejnosti bez účasti na osobních tragediích jednotlivců. To především proto, že lidé se mají především naučit osobní zodpovědnosti. A to jde většinou jen když se lidé opravdu naučí pomáhat si sami a nedostanou šanci přenášet zodpovědnost za své stavy na někoho jiného. Kolikrát jste slyšeli věty typu: Ten doktor či léčitel mi nepomohl. Ale je to tak? Jde vůbec pomoci někomu, kdo si sám své potíže způsobuje, ale na jejich řešení se odmítá podílet? Často dochází u těchto lidí k rozhodnutí na úrovni duše a i když vám takový člověk tvrdí, jak se chce vyléčit, nedokáže a nechce se zbavit své sebelítosti a dříve či později jeho fyzické tělo z tohoto světa odchází. I taková rozhodnutí je třeba respektovat. Ano i toto vlastně bylo zmiňováno v proroctvích. Země se nemůže pozvednout, pokud zde bude převaha lidí stagnujících… nepracujících na sobě… nezvyšujících své vibrace. Takoví dostanou svou šanci jinde. 
 S tímto článkem souvisí i článek o magických zámcích : https://www.lecenimkuzdravi.cz/magicke-zamky/    .Ten je především pro ty, kdo na sobě pracují, ale z nějakých jim nepochopitelných důvodů nedochází k proměnění jejich píle na zvyšující se vibrace. 
 Dalším výrazným prvkem této doby, který je viditelný je dospívání indigových dětí. Ti teď jsou často na různých klíčových pozicích a jejich práce je i mediálně viditelná. Kdo chce, to vidí.. kdo je slepý, nepomůže mu ani kdyby to měl pod nosem . Zprávy tohoto typu nebyly zpočátku příliš viditelné a šlo jen o jakési zmínky. Nyní je stav těchto záležitostí již vidět všude. Stále více se odhalují nepravosti, zatajování informací, manipulace, korupce a další a další. 
 Jen s podívejte na domácí půdě. Kolik se toho děje kolem našeho prezidenta. Jednou si dovolil říct svůj názor a už západ pracuje na jeho odstranění jakožto neposlušné ovečky. Nebo věříte tomu, že si červené karty stejného formátu donesli všichni z domu? Kdo hledá, najde Info o tom, kdo a jak tohle všechno zmanipuloval. Stačí se podívat na orgonet. Ujišťuju vás, že Zeman není právě mým oblíbencem, ale když už konečně řekl něco rozumného je tu markantní snaha o jeho odstranění. Víte kolik toho jeho předchůdce Klaus udělal pro republiku? Jistě spousta lidí mu má spoustu věcí za zlé… a je to každého věc.. já své názory na něj změnil, když jsem se dostal k více informacím o něm. Teď prý přišel o kamarády z Ameriky… proč? Protože řekl, co si myslí. Víte, že už dávno varoval, že globální oteplování je podvod století? Kdepak.. tyhle slova se v médiích příliš neobjevovala. A ruku na srdce… Klaus nás zachránil před eurem. No nechci tu nikoho prezentovat ani obhajovat či očerňovat. Každý ať si udělá svůj obrázek. Co jsem chtěl říct je to, že se dokonce i do médií dostávají informace o tom, že už vše zdaleka neklape podle dřívějšího řádu.
 Jen tak mimochodem, moc mne pobavily obrázky z demonstrací, kde byly vyžadovány pravdivé informace v médiích. Obrázek jak čt leze Američanům tam, kde končí jejich záda, byl moc pěkný a výstižný.
 Je to již delší čas, kdy mám pocit, že poměrně dost poklesla kvalita informací ve sféře esoteriky či duchovna. Je to zdá se částečně způsobeno různými strachy a stejně tak chutí něco změnit. Jenže základem je vědění, že čemu věnujeme myšlenky, tomu věnujeme energii. Tedy přistupujeme-li k něčemu se strachem, nevědomky to posilujeme. Stejně tak pokud bojujeme PROTI něčemu opět to jen posilujeme! Z toho jasně vyplývá, že je tedy třeba pracovat na tom jak věci chceme mít. To je cestou. Nelze zničit starý systém, když jsme nevytvořili funkční nový. Pak by vše vedlo jen k zmatenosti, obavám a vakuu. Pokud ovšem budeme mít nový systém… pak pokud bude dostatečně zajímavý a lidem příjemný, samovolně na něj rádi pozvolna přejdou. A staré neefektivní poznenáhlu zanikne. 
 V jednom článku jsem psal, že věřím, že časem lidé přestanou bydlet ve městech a dělat nesmyslné práce. Budou žít v menších energeticky a potravinově soběstačných komunitách a duchovně se rozvíjet. No pokud jste všímaví a našli jste si informace tohoto směru… zjistili jste, že opravdu stále více lidí utíká z měst a nejen to… hledá způsob jak se více věnovat sobě…. rodině a být více soběstačný. Jak efektivně využívat obnovitelné zdroje energie a tak dále a tak dále. Děje se to nenápadně, ale stále ve větší míře. Není tohle náhodou ten pozvolný nenápadný přechod na jiný systém? 
 
 V jednom předchozím článku jsem také upozornil na úžasnou věc ve filmu Nádherná zelená. O co šlo? O bojkot… postupný bojkot toho co se nám nelíbí a co nepotřebujeme. A ejhle ono postupně dochází k stále většímu bojkotu voleb. Jak by ne když lidí přichází na to, že nevolí své zástupce, ale jen tomu či onomu dovolí ukrajovat větší krajíc z našich peněz než jiným. Dalo by se říct, že v politice jsou jakési kolotoče. Nějaké to období je víc vidět ten.. pak je pro nespokojenost s ním odsunut do pozadí… a za pár let se o něm možná doslechneme znova. No vždyť taky nezmizel z politiky… jen mám voličům z očí. Politika je asi úžasný byznys… já ji nesleduji, ale vím jen o jednom, co z ní odešel dobrovolně tak jak slíbil. No nedivím se sám sobě, že nechodím volit. A obdivuji se, že nevrazím facku agitátorům, co mne počastují pohledem, jako bych vraždil republiku, když jim řeknu, že odmítám volit a je tedy zbytečné aby mi něco vykládali. Jestli si teď říkáte, že někdo kdo jde duchovní cestou by se neměl obdivovat za svou neagresivitu, když by měl být takových emocí prostý…. dovolím si opět malé vysvětlení. Moji milí…. nejméně duchovnímu růstu prospěje, když sami sobě nedokážeme přiznat, jak věci jsou nemůžeme s nimi hnout. Tedy přiznávám si emoce. I ty co se mi nelíbí a rád bych se bez nich obešel. Ani léčitel, ani politik, ani nikdo jiný není víc ani míň než vy sami. A velmi výstižná je věta paní Zdeňky Jordánové: "Kdo nemá emoce ten má nemoce". 
 
 Když se podíváme do světa zjistíme, že stále více států zvažuje odchod z EU. I to je důkazem toho, že se něco děje. A důvody proč tomu tak je, jsou asi jasné. 
 Lidé se stále více vrací k bylinkám a stále více odmítají chemické léky. Rovzpomínají se na recepty babiček a zjišťují, že to co roky nemohl vyléčit chemií se jim daří přírodní léčbou za pár korun ne-li zdarma pokud jsou ochotní si byliny sami nasbírat. 
 Rozmáhá se nám etikoterapie a celostní medicína… tedy lidé si stále více uvědomují, že nemoc není náhoda, ale odrazem jejich psych. stavu. 
 A také zaznamenávám stále větší odpor k GMO potravinám. Naopak se velký rozmach zaznamenává domácí produkce potravin a farmářské trhy. Když jsme si dělali zevrubný průzkum kolik máme v okolí farem byl jsem opravdu překvapen kolik jich je a jsem rád, že se jim daří. Bůh jim žehnej. A vám též. 
 Závěrem jen dodám, že je opravdu důležité se soustředit na přítomný okamžik. Vím, že se opakuji, ale jen proto, že je stále více znát, když z něj uhnete. Zbytečná nervozita, nehody apod.
 
 Jak vidíte, děje se toho hodně. A my jsme toho součástí.  Přeji vám krásné dny. Pavel V 
 
P.S.: Když se začalo mluvit o vzestupu do 5D našlo se dost lidí, kteří měli pocit, že jsou ti vyvolení co vzestoupí a to co a jak tu je se jich už vlastně netýká. Snad už pochopili svůj omyl. A začali pracovat na tom, aby tu bylo lépe. Tím neříkám, že nedojde k vzestupu, ale přiložit ruku k dílu by jsme měli všichni.