Práce na sobě?

Lidé se mě občas ptají, jaké mají číst knihy. Ptají se na různé kurzy a zasvěcení. Moje odpověď je většinou stejná. Vše začíná a končí prací na sobě, a to i v případech, kdy někdo tvrdošíjně trvá na tom, že chce pomoc pro své nejbližší.

Jak to tedy vlastně funguje? Jak může být vše o práci na sobě? Jak může naše práce na nás samotných, být ku prospěchu všech? A to dokonce víc, než jakákoliv práce pro kohokoliv jiného?

Ve svých článcích na internetu jsem zmiňoval něco jako energetickou mřížku a kolektivní vědomí („Syndrom sté opice“). Vzpomeňte na - především s ekologií spojované - rčení o tom, že začít je třeba u sebe. Jde o to, že každý z nás má svou cestu a každý máme tu cestu jinou než všichni ostatní, byť máme společný cíl. Tedy jakákoliv pomoc s cestou kohokoliv jiného, může být „medvědí službou“, pokud nedodržíme vesmírné zákony o zachování svobodné vůle. A nemluvě o tom, že energie vložená na duchovní postup nás samých, nikdy nemůže mít takový efekt, pokud ji zkusíme vkládat do někoho jiného. Už třeba právě proto, že dotyčný potřebuje jistými zkušenostmi projít sám. 

Naše duše, než přišly na zemi do nynějšího těla, si udaly nějaký směr a naslouchají-li intuici, pak jej více či méně, rychleji či pomaleji naplňují. Není cílem vše stihnout v tomto životě. A pohlceni materialismem, konvencemi a nezřídkakdy také okolím a rodinou, se odchylujeme od toho, co nás skutečně naplňuje.  Než jsme na zemi do těla přišli, vybrali jsme si své rodiče. Ano, já vím, mnohým z vás prolétla právě hlavou myšlenka, že možná ostatní, ale vy byste si vybrali jinak. Omyl. Uvědomte si, že jste vybírali na základě toho, co si máte odžít a jaké zkušenosti potřebujete, abyste buď odčinili nějakou karmu nebo byli rodiči transformováni či zkoušeni. Avšak není to pouze jednostranné. Boží plán je dokonalý v každém ohledu, a tak i právě vaši rodiče potřebovali právě vás, abyste jim zasáhli do života tím, jací jste. Právě osobním prožíváním všech zkušeností, které jste prodělali, jste se utvářeli. Ano, vždy bylo a je jen na vás, jak si vyložíte to či ono… jak vás to zasáhne v srdci i hlavě. 

Vůle boží nás navede do situace. Ale to jak ji zvládneme, je jen na nás...