Výzva Českému národu

Toto jest článek, jež mi přišel a já se svobodně rozhodl jej šířit i touto cestou, pro všechny jež jsou spjati s tímto národem a ví, že svůj osud máme ve svých rukách, myšlenkách, přáních a činech. 

Pavel V.

 

Výzva Českému národu 

Vědomí národa 

Vědomí českého (národa slovenského a českého) národa bylo od počátku svého
zasunutí do existenční roviny národů planety Země v této poslední civilizaci
duchovnem nazývané "erenuit" vystaveno vysokým tlakům, aby byl zastaven nebo
alespoň potlačen proces jeho skutečného probuzeni v Kristu. V dnešní době je
vědomí českého národa doslova bičováno temnými silami, které mají centrum
"paradoxně" na uzemí českého národa.

Každý člověk v národě, který již dosáhl určitého stavu ušlechtilosti ví, že
vývoj národa na jakémkoliv poli jeho činností již nemůže dále pokračovat starou
cestou. Abychom mohli zahájit cestu novou a mohli se na ni podílet jinak než
vhozením volebního lístku do volební urny, jak jsme zvyklí ve starém
společenském systému otrokářské ekonomiky, i my musíme přiložit ruku k dílu,
protože jinak by to bylo stále o nás bez nás. Protože Země a vědomí člověka se
již pohybuje v dimenzi, kdy myšlenka má obrovskou sílu, nacházíme se v situaci,
ze jestliže se v myšlence nespojí ti v národě, kteří usilují o dobro, bude národ
manipulován těmi, kteří myšlenkou a znalostí účinku její energie s ekonomikou i
životy lidí manipulují nebo se snaží manipulovat. Pokud národ nevstoupí jednotně
do svojí obrany a činnosti na tomto, vnějšímu lidskému zraku doposud skrytému
poli, zůstane v otroctví.

Výzva národu 

Semkněme se ve svém vědomí "zrozených do českého národa" a uvědomujme si svoji
sounáležitost, svoji společnou duchovní cestu, svoje poslání 'uvědomit si,
pochopit a uvést do činnosti Božské kvality vložené do našeho národa' a dále do
národního pokladu duchovních kvalit a sil vysokými jednotlivými duchovními
inkarnacemi snášené.

Úkol a požadavek na národ pro jeho přežití a rozkvět a vstup do úlohy jemu Bohem
určené již nezvládnou pouze duchovní jedinci, kteří dosáhli nebo se blíží
spojení s vědomím Krista v národě.

Uvědomujme si kdo jsme : Jsme národ.
Propojujme se jeden s druhým myšlenkou lásky a dobra pro každého z nás i pro
celek. V tomto propojení chápejme a uvědomujme si dnešní vládu České republiky a
ekonomickou strukturu v národě. Dívejme se vnitřním zrakem jeden na druhého v
našem národě a spojme svoje myšlení, svoje srdce a svoje ruce v techto
myšlenkach:

Já, člověk zrozený do Českého národa, vstupuji do úlohy, Bohem mi svěřené.
Miluji svůj národ a každého kdo se do něho zrodil.

Omlouvám se a kaji se za každou myšlenku i čin a jednání, které vedlo nebo bylo
míněno k mému osobnímu prospěchu nad blaho všech poctivě pracujících a
obětujících se skrytou či zjevnou formou.

Odpouštím všem, kteří mně osobně nebo mojí rodině i celému národu kladli
zotročující pouta či jakkoliv se proti mně a komukoliv v národě provinili.

Toužím po řádu duchovním, otevírám pro jeho vstup do činnosti národa a pro jeho
realizaci svoji duši, srdce, mysl a dávám k dispozici všechny svoje schopnosti,
nastavuji svoje ruce.

Chci být součástí životních struktur vyššího kosmického a duchovního řádu, chci# pomáhat při jeho realizaci.Chci pomáhat z nízkého stavu vědomí všem, kteří jsou
v něm vězněni. K tomu mi dopomáhej Bůh - Láska, Moudrost a Dobro Nejvyšší.